Tato stránka používá cookies, pro Váš lepší uživatelský zážitek. Více informací
Rozumím

Kontakt

PROmiprojekt

AdresaTel.:
e-mail:
PROmiprojekt, s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

+421 2 546 302 04
+421 2 546 302 05
+421 905 442 486
+421 911 152 886

promi@promiprojekt.cz
 

Fakturační údaje

Fakturačná adresaIČO
DIČ
IČ DPH
PROmiprojekt, s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

35894431
2021865439
SK2021865439
 

Bankovní spojení ČSOB

Číslo účtu
IBAN
SWIFT
4001558725/7500
SK04 7500 0000 0040 0155 8725
CEKOSKBX
 

Bankovní spojení Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu
IBAN
SWIFT
0189830808/0900
SK56 0900 0000 0001 8983 0808
GIBASKBX
 

Napište nám

 

Odoslaním vašich osobných údajov vyjadrujete príjemcovi súhlas s ich spracovaním. Spracovaním osobných údajov zaslaných cez kontaktný formulár sa rozumie ich zaslanie, ako e-mailovej správy na e-mailovú adresu prijímateľa. V žiadnom prípade nebudú uložené inde, ako e-mailovej schránke prijímateľa. Účelom spracovania vašich osobných údajov je možnosť vás spätne kontaktovať, ako potenciálneho zákazníka. Všetky e-mailové správy s vašimi osobnými údajmi budú na vašu žiadosť vymazané. To sa týka aj predošlých správ s rovnakými údajmi.

Vaše osobné údaje spracúvané prijímateľom sú: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo.

Prijímateľ: PROmiprojekt, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
E-mailová adresa prijímateľa: promi@promiprojekt.sk
Potenciálny zákazník: Osoba, ktorú identifikujú odoslané údaje

Toto oznámenie je povinné v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európsej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 
Odeslat e-mail
 

 
 
 

Spolupracující partneři pro prodej typových projektů

 

Prowiprojekt

sídlo firmy:

kanceláře:
tel.:
fax:
mobil:


e-mail:fakturační údaje:
bankovní spojení:
Větrná 1061, 675 31 Jemnice

Palackého 770,
675 31 Jemnice

Podnikatelská 565,
190 11
Praha 9 Běchovice,
areál SVÚM,
kancelář č. 111

+420 568 451 461,
+420 568 450 160
+420 606 517 063
+420 607 858 364

prowi@prowiprojekt.cz
projekce@prowiprojekt.cz
wirgler@prowiprojekt.cz

Roman Wirgler
Větrná 1061, 675 31 Jemnice
IČO: 62853431
DIČ:CZ6303151987

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1525523319/0800