Tato stránka používá cookies, pro Váš lepší uživatelský zážitek. Více informací
Rozumím

Domy nízkoenergetické a energeticky pasivní

 

Všechny rodinné domy v naší nabídce jsou zděné a v projektech jsou zapracovány kvalitní stavební materiály českých firem, které jsou známé a na trhu běžně dostupné. Dbáme na správné řešení stavebních detailů a tepelně technické parametry obvodových konstrukcí splňují požadavky dané ČSN 73 0540.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám energií a množícím se dotazům ze strany investorů, jsme se rozhodli zařadit do naší nabídky i projekty domů s velmi nízkou energetickou náročností - tzv. domů nízkoenergetických a pasivních. 

K dosažení úrovně domu s velmi nízkou energetickou náročností je nutné splnění celé řady požadavků. Jedná se nejen o nadstandardní nároky na tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů, ale zejména o celkový koncepční přístup k hospodaření s energií v rodinném domě.

Důležitý je i ohled na konkrétní podmínky na stavebním pozemku. Vytvoření typové projektové dokumentace nízkoenergetického nebo dokonce pasivního domu, použitelného bez podstatných změn pro konkrétní stavby,  je proto prakticky nerealizovatelné. 

Naše nabídka tedy spočívá v přepracování dokumentace našich typových domů do podoby dokumentace pro budovu s velmi nízkou energetickou náročností podle individuální dohody se stavebníkem a podle možností dispozic jednotlivých domů. 

Nabízíme Vám svoji pomoc při volbě stavebních konstrukcí a materiálů, technického příp. technologického vybavení domu.

Z výše uvedeného vyplývá, že projektovou dokumentaci nízkoenergetických a pasivních domů řešíme se stavebníkem vždy individuálně. Neváhejte nás kontaktovat.