Tato stránka používá cookies, pro Váš lepší uživatelský zážitek. Více informací
Rozumím

Změny typových projektů

 

Nabízíme Vám i vypracování změn v typových projektech rodinných domů.
 
Podle našich zkušeností se změny , požadované investory , týkají jak drobných zásahů do nenosných konstrukcí, posunů stavebních otvorů, tak i složitějších zásahů do nosných konstrukcí a půdorysných rozměrů domu. Setkáváme se i se změnami stavebních materiálů nebo barevného a materiálového řešení fasád. 

Vzhledem k tomu, že tyto požadavky jsou velice různorodé, je potřebné je konzultovat  osobně, nebo prostřednictvím elektronické pošty. 

Podle rozsahu a náročnosti požadovaných změn Vám vypracujeme studii domu a sdělíme Vám cenu upraveného projektu a termín  jeho vypracování. 
 

Změny a úpravy typového projektu domu je možné řešit i Vámi zvoleným, odborně způsobilým projektantem, v místě Vašeho bydliště na základě písemného souhlasu autora projektu. 

Tento souhlas Vám přiložíme k expedované typové projektové dokumentaci. Bližší informace Vám rádi poskytneme na našich kontaktech.