Tato stránka používá cookies, pro Váš lepší uživatelský zážitek. Více informací
Rozumím

Obchodní podmínky

 
   Projekt typového rodinného domu , Studii na ÚŘ nebo některý z doplňkových projektů si můžete objednat osobně na kontaktních adresách, poštou, faxem, e-mailem nebo na našich webových stránkách vyplněním objednávkového formuláře zde.
   Postup při objednání individuální dokumentace nebo typového projektu se zapracováním změn podle požadavků investora řešíme vždy individuálně po domluvě s objednatelem.   Projektová dokumentace pro stavební povolení/ ohlášení stavby/ a pro stavbu:  
 - Při objednání typového projektu požadujeme vyplnění objednávkového formuláře a , pro potvrzení závaznosti objednávky, úhradu zálohy, která je jednotná pro všechny typové projekty rodinných domů ve výši 5 000,- Kč
 
 - V případě úprav typového projektu, nebo doplnění o jeho další části ( průkaz ENB, projekt situace stavby a projekty přípojek IS )  Vám bude výše zálohy sdělena telefonicky nebo elektronickou poštou, většinou se stanovuje ve výši 50% z celkové ceny projektové dokumentace. 
   S objednatem uzavíráme smlouvu o dílo na dodání projektu rodinného domu, která obsahuje výpis všech úprav a doplnění projektu a jejíž nedílnou součástí je i studie domu. Obsahuje rovněž termín vypracování projektu, výši zálohové platby a vyriabilní symbol, pod kterým zálohovou platbu uhradíte.
   Při úpravách typových projektů RD Vám první úpravu studie domu podle Vašich podavků vypracujeme zdarma. V případě požadavků objednatele na další úpravy studie domu je objednateli fakturována záloha na provedení těchto úprav ve výši 5 000,- Kč. Tato částka je při objednání projektu dle takto upravené studie od konečné celkové ceny projektu odečtena.  
 - V případě individuálních projektů rodinných domů je výše zálohy stanovena ve výši 50% z celkové ceny projektu.  U těchto projektů je vždy s objednatelem uzavřena smlouva o dílo na dodání individuálního projektu rodinného domu. Smlouva popisuje obsah a rozsah projekční dokumentace, specifikuje konstrukce, materiál i technickou vybavenost a její nedílnou součástí je i studie domu. Zmiňuje i termín vypracování projektu, výši zálohové platby a vyriabilní symbol, pod kterým zálohovou platbu uhradíte.
   Pokud není individuální dokumentace zpracovávána podle předem jasné dispozice domu a ještě před podpisem smlouvy o dílo se s objednatelem domluvíme na tvobě návrhové studie (návrhy dispozice a vzhledu domu s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám na stavebním pozemku- studie domu včetně jeho předběžného umístění na pozemku) je zájemci o tento projekt fakturována částka 10 000,- Kč na tyto práce. V případě objednání projektové dokumentace na základě našich návrhů je tato částka z  celkové ceny projektu odečtena.
 
  Studie na ÚŘ:      Základní cena studie na ÚŘ je 300,- Kč včetně DPH, cena studie na ÚŘ rozšířené o předběžné zakreslení stavby na stavební pozemek je 600,- Kč včetně DPH. Zálohovou platbu v případě objednání Studie na ÚŘ nepožadujeme.    Doplňkové stavby:      Při objednávce některé z doplňkových staveb samostatně postupujte stejně jako v případě objednávky typové dokumentace RD. Zálohu však v případě doplňkových staveb nepožadujeme.          Standardní doba dodání typového projektu je do 10 – ti pracovních dnů od doručení objednávky a složení zálohy.
   Expresní dodávka je do 3 pracovních dnů za příplatek 15% z ceny projektu. 
   U nových typových projektů je dobu dodání projektu nutno konzultovat osobně nebo telefonicky. Většinou se pohybuje v rozmezí 6 - 8 týdnů od přijetí závazné objednávky a složení zálohy.  
   Při osobní objednávce můžete uhradit zálohu v hotovosti. 
   Při objednávce poštou, nebo e-mailem je nutné spolu s objednávkou zaslat i kopii dokladu o zaplacení zálohy na adresu: 
 
   Roman Wirgler – PROWIPROJEKT, Větrná 1061, 675 31 Jemnice resp. wirgler@prowiprojekt.cz
 
   Objednávku můžete spolu s dokladem o zaplacení zálohy odeslat faxem na číslo:  +420 568 450 160 .
 
   Platby je možné také realizovat bankovním převodem na účet :  Česká spořitelna a.s., číslo účtu:  1525523319/0800
( v tomto případě prosím uveďte v objednávce Vaše číslo účtu pro identifikaci platby )
     Pokud objednávku stornujete do 24 hodin, bude Vám vráceno 50% z uhrazené zálohy. Při zrušení objednávky po 24 hodinách záloha propadá. Pokud si projektovou dokumentaci nepřevezmete do 30-ti dnů od dohodnutého termínu, považuje se objednávka za stornovanou a záloha propadá.      Převzetí projektové dokumentace je možné osobně v naší kanceláři v čase podle předchozí domluvy. Druhou možností je odeslání projektové dokumentace poštou na Vaši adresu. Dokumentaci odesíláme na dobírku obchodním balíkem České pošty.  
   Naše firma poskytuje databázi stavebníků kteří si zakoupili projektovou dokumentaci rodinného domu firmám, jejichž výrobky ( materiály ) doporučujeme a  jsou navrženy v dokumentaci domu. Tyto firmy Vám mohou zaslat cenově zvýhodněnou nabídku materiálu pro stavbu Vašeho domu. Podpisem objednávky nebo odesláním webového objednávkového formuláře vyjadřuje objednatel souhlas s touto službou. V opačném případě, uveďe objednatel svůj nesouhlas v poznámce objednávkového formuláře. (v případě tištěného formuláře přeškrtnutím tohoto textu na objednávce)
 
   Osobní údaje uvedené v objednávkách příp. v další korespondenci zpracováváme v souladu s platnými zákony ČR , především ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.